Επαγγελματική εμπειρία

  • 12/2020 έως και σήμερα - Νευροχειρουργός στο Νοσοκομείο Υγεία

  • 3/2019-11/2020 - Νευροχειρουργός, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

  • 12/2018-3/2019 - Ιατρός στη Νευροχειρουργική Κλινική, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "O ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

  • 12/2018-3/2019 - Ειδικευόμενος ιατρός στη Νευροχειρουργική, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"

  • 06/2013-11/2013 - Ειδικευόμενος ιατρός στη Νευροχειρουργική, Γενικό Νοσοκομείο "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ"

  • 04/2013-06/2013 - Ειδικευόμενος Ιατρός στη Νευροχειρουργική, Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

  • 10/2012-04/2013 - Ειδικευόμενος Ιατρός στη Νευρολογία, Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

  • 08/2012-10/2012 - Ιατρός στη Χειρουργική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

  • 02/2011-08/2012 - Ειδικευόμενος Ιατρός στη Χειρουργική, Νοσοκομείο Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"

  • 05/2010-02/2011 - Ιατρός κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας