Συμπίεση ωλενίου νεύρου

Το ωλένιο νεύρο είναι κυρίως ένα νεύρο που ευθύνεται για την κίνηση.

Στον αγκώνα μπορεί το νεύρο σε δύο διαφορετικές ανατομικές θέσεις να συμπιεστεί.

Στην ωλένια αύλακα

2

Αθανάσιος Κωνσταντέλιας

MD MPH

Νευροχειρουργός

Περιοχές

εργασίας

Νοσοκομείο Υγεία

Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι, 15123

Κιν. 6906503484

Ιδιωτικό Ιατρείο

Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 5-7, 11528 Αθήνα 3ος όροφος,

(πλησίον Hilton Athens και μετρό Ευαγγελισμού)

Κιν. 6906503484

© 2020 Αθανάσιος Κωνσταντέλιας