Ο βελονισμός αποτελεί μία καθιερωμένη και αναγνωρισμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO-World Health Organization) θεραπευτική μέθοδο.

Ο Δρ. Κωνσταντέλιας είναι Ιατρός Νευροχειρουργός με εξειδίκευση στον Ιατρικό Βελονισμό.

Εξειδικεύτηκε στον Ιατρικό Βελονισμό στο Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδος και στο φαρμακευτικό βελονισμό, στην Αυστριακή Εταιρεία Μεσοθεραπείας.

 

Εφαρμόζει τον Ιατρικό Βελονισμό ως αυτόνομη και ως συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδο σύμφωνα με τις αρχές του σωματοβελονισμού και ωτοβελονισμού στο ιδιωτικό του ιατρείο.