Σηραγγώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου

 

Οι σηραγγώδεις δυσπλασίες είναι χαμηλής ροής αγγειακές δυσπλασίες του εγκεφάλου.

Όταν αναλύονται οι βλάβες αυτές μέσω μικροσκοπίου τότε παρατηρούνται κοιλότητες σχηματιζόμενες με ενδοθήλιο (σήραγγες) που περιέχουν αίμα και έτσι προκύπτει και η ονομασία τους.

Αίτια

Δεν είναι γνωστή η αιτία που σχετίζεται με την ανάπτυξη των σηραγγωδών δυσπλασιών.

Είναι επίκτητες βλάβες σε ποσοστό 80% και σε ποσοστό 20% εμφανίζονται με την οικογενή, την κληρονομική μορφή της νόσου.

Γονίδια όπως το CCM1, CCM2 και CCM3 φαίνεται ότι σχετίζονται με την ανάπτυξη των σηραγγώδων δυσπλασιών.

Οι βλάβες αυτές μπορεί να προκύψουν μετά από έτη μετά από θεραπεία με ακτινοβολία.


Συμπτώματα

Δύναται ένας ασθενής με σηραγγώδη δυσπλασία να μην παρουσιάζει συμπτώματα.

Όταν εμφανίζεται συμπτωματολογία τότε τα συμπτώματα σχετίζονται με τη θέση της δυσπλασίας στον εγκέφαλο.

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα μπορεί να σχετίζεται με:

  • επιληπτικούς σπασμούς

  • αδυναμία στα χέρια ή στα πόδια

  • διαταραχές όρασης

  • διαταραχές της ισορροπίας

  • διαταραχές στη μνήμη ή στην προσοχή

  • κεφαλαλγίες 

 

Διάγνωση

Η Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς και με σκιαγραφικό αποτελεί την ενδεδειγμένη εξέταση για τη διάγνωση της σηραγγώδους δυσπλασίας.

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση της σηραγγώδους δυσπλασίας είναι εξατομικευμένη σε κάθε ασθενή μετά από λήψη αναλυτικού ιατρικού ιστορικού, κλινική εξέταση, απεικονιστικό και ηλεκτροεγκεφαλογραφικό έλεγχο.

Ανάλογα την περίπτωση ο Νευροχειρουργός μπορεί να προτείνει:

1. Απλή παρακολούθηση

2. Χειρουργική αντιμετώπιση

3. Θεραπεία με ακτινοβολία
 

Η σηραγγώδης δυσπλασία είναι μία πάθηση που πρέπει να διερευνηθεί σε κάθε περίπτωση από εξειδικευμένο Νευροχειρουργό. 

Αθανάσιος Κωνσταντέλιας

MD MPH

Νευροχειρουργός

Περιοχές

εργασίας

Νοσοκομείο Υγεία

Ερυθρού Σταυρού 4, Μαρούσι, 15123

Κιν. 6906503484

Ιδιωτικό Ιατρείο

Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 5-7, 11528 Αθήνα 3ος όροφος,

(πλησίον Hilton Athens και μετρό Ευαγγελισμού)

Κιν. 6906503484

© 2020 Αθανάσιος Κωνσταντέλιας