top of page
Αναζήτηση

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης;

Η ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, που ονομάζεται επίσης χειρουργική της σπονδυλικής στήλης με τη βοήθεια ρομπότ, είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία που περιλαμβάνει τη χρήση ρομπότ με σκοπί την υποβοήθηση χειρουργικών επεμβάσεων στη σπονδυλική στήλη.


Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές χειρουργικές επεμβάσεις, οι χειρουργικές επεμβάσεις με τη βοήθεια ρομπότ μπορούν να προσφέρουν τα ακόλουθα πιθανά πλεονεκτήματα:

  • Χειρουργική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο

  • Χαμηλότερη έκθεση σε ακτινοβολία

  • Υψηλότερη ακρίβεια

  • Χαμηλότερα ποσοστά επιπλοκών

  • Μικρότερος χειρουργικός χρόνος

  • Ταχύτερη ανάρρωση

Όπως συμβαίνει με κάθε νέα τεχνολογία, υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου η ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν το υψηλό κόστος των ρομποτικών συστημάτων, την ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση των χειρουργών και του προσωπικού του χειρουργείου και την απαίτηση για περισσότερη έρευνα ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα αυτών των επεμβάσεων μακροπρόθεσμα.


Οι ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης είναι ελάχιστα επεμβατικές ή ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις όπου ένας ρομποτικός βραχίονας βοηθά τον χειρουργό στην εκτέλεση της επέμβασης. Στόχος αυτής της εξειδικευμένης χειρουργικής επέμβασης είναι η βελτίωση της ακρίβειας της επέμβασης, με μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών και ταχύτερο χρόνο ανάρρωσης για τους ασθενείς.


Η βασική διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης και της ρομποτικής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης είναι ότι η παραδοσιακή μέθοδος είναι χειροκίνητη, δηλαδή ο χειρουργός χρησιμοποιεί τα χέρια και τα εργαλεία του για να αποκτήσει πρόσβαση και να θεραπεύσει τη σπονδυλική στήλη, αλλά στη ρομποτική χειρουργική, η διαδικασία υλοποιείται από το ρομπότ, το οποίο καθοδηγείται από έναν χειρουργό.


Μια δημοφιλής παρανόηση σχετικά με τη ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης είναι ότι το ρομπότ εκτελεί τη χειρουργική επέμβαση, άποψη που δεν ισχύει. Ο ρομποτικός βραχίονας δεν είναι ικανός να κινείται μόνος του. Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επέμβασης, ένας χειρουργός ελέγχει κάθε κίνηση του ρομποτικού βραχίονα χρησιμοποιώντας μια κονσόλα που είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή του ρομπότ.
Η εικόνα απεικονίζει σύγχρονο ρομποτικό μηχάνημα υποβοήθησης στη χειρουργική της σπονδυλική στήλης.


Οι ακόλουθοι τύποι χειρουργικών επεμβάσεων της σπονδυλικής στήλης μπορούν να εκτελεστούν με ρομποτική βοήθεια:

Σπονδυλοδεσία. Τα ρομποτικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην τοποθέτηση βιδών και άλλων εργαλείων σε μια επέμβαση σπονδυλοδεσίας. Με τη χρήση απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο και τρισδιάστατων μοντέλων της σπονδυλικής στήλης του ασθενούς, το ρομπότ μπορεί να βοηθήσει τον χειρουργό να καθορίσει τη βέλτιστη τροχιά και το βέλτιστο βάθος της βίδας, μειώνοντας τον κίνδυνο επιπλοκών, όπως τη λανθασμένη τοποθέτηση της βίδας και τη μετεγχειρητική λοίμωξη. Συνήθεις ενδείξεις για χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας είναι η οσφυϊκή εκφυλιστική νόσος του δίσκου, η σκολίωση και η ισθμική σπονδυλολίσθηση.

Δισκεκτομή. Η ρομποτική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στη χειρουργική αφαίρεση μέρους ή ολόκληρου του δίσκου που έχει υποστεί κήλη. Η χειρουργική επέμβαση οσφυϊκής δισκεκτομής που εκτελείται με ρομποτική βοήθεια μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ακρίβειας της χειρουργικής διαδικασίας και στη μείωση της έκθεσης σε ακτινοβολία του χειρουργού και του προσωπικού του χειρουργείου.

Σπονδυλοπλαστική. Η έγχυση οστικού τσιμέντου με τη βοήθεια ρομπότ σε διαδικασίες σπονδυλοπλαστικής (διαδικασία σταθεροποίησης του σπονδυλικού συμπιεστικού κατάγματος) έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το ποσοστό διαρροής οστικού τσιμέντου και ελαχιστοποιεί τον χρόνο έκθεσης στην ακτινοβολία καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Χειρουργική σκολίωσης. Η ρομποτική τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην παροχή ασφαλέστερης, λιγότερο επεμβατικής και ακριβέστερης τοποθέτησης των σπονδυλικών εργαλείων, όπως οι βίδες πετάλου, στη χειρουργική θεραπεία της σκολίωσης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με τη βοήθεια ρομπότ. Ένας χειρουργός με εξειδίκευση στη ρομποτική χειρουργική σπονδυλική στήλη μπορεί να σας κατευθύνει στον τομέα αυτό.Στην εικόνα απεικονίζεται η εικόνα που προκύπτει κατά την ακριβή τοποθέτηση υλικών σπονδυλοδεσία (βίδες) με τη χρήση ρομποτικού μηχανήματος.


Αποκατάσταση μετά από ρομποτική χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης

Ο ρυθμός και ο χρόνος ανάρρωσης μετά από μια ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική επέμβαση εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της επέμβασης. Οι χειρουργικές επεμβάσεις οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας ή σπονδυλοδεσίας πολλαπλών επιπέδων μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για την ανάρρωση σε σύγκριση με μια επέμβαση δισκεκτομής.


Τι συμβαίνει μετά την αναισθησία;

Μετά την εξασθένιση της επίδρασης της αναισθησίας, οι περισσότεροι ασθενείς βιώνουν κάποιο βαθμό πόνου και υπνηλίας από τη χειρουργική επέμβαση. Αρχικά χορηγείται ενδοφλέβια ή ενέσιμη αναλγητική φαρμακευτική αγωγή και, καθώς μειώνεται η σοβαρότητα του πόνου, αρχίζει η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής από το στόμα.


Πώς να φροντίσετε τη χειρουργική περιοχή;

Το σημείο της χειρουργικής τομής πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά και να ελέγχεται για σημεία μόλυνσης. Συνιστάται να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες του Νευροχειρουργού τουλάχιστον για τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά το χειρουργείο.

Πότε είναι δυνατόν να περπατήσετε ή να κινηθείτε;

Το περπάτημα ενθαρρύνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Οι ασθενείς συνεργάζονται με φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές για να μάθουν τους ασφαλέστερους τρόπους για να περπατούν, να ντύνονται, να κάθονται, να στέκονται και να συμμετέχουν σε άλλες δραστηριότητες χωρίς να ασκούν πρόσθετη πίεση στη ράχη. Ακόμα και η έγερση από το κρεβάτι απαιτεί μια ειδική τεχνική γνωστή ως log-rolling- για την αποφυγή στροφής της σπονδυλικής στήλης.


Κάθε ανησυχητικό σύμπτωμα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσης πρέπει να συζητείται με το Νευροχειρουργό το συντομότερο δυνατό.


Το μέλλον της ρομποτικής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης


Η χειρουργική με τη βοήθεια ρομπότ έχει περιγραφεί ως τεχνολογία που βοηθά τον χειρουργό να εκτελέσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χειρουργική επέμβαση. Η ρομποτική τεχνολογία στη χειρουργική μπορεί να είναι χρήσιμη με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του προεγχειρητικού σχεδιασμού, των υπολογισμών ευθυγράμμισης που δημιουργούνται αυτόματα και της ακριβούς διεγχειρητικής καθοδήγησης.


11 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page